Privacy

Patiëntendossier
Om u een goede kwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen bieden, wordt er in de huisartsenpraktijk een dossier met uw medische gegevens bijgehouden waarin ook de registratie van uw contacten met de huisarts te vinden is. Deze gegevens zijn opgeslagen in de vorm van dossiermappen en computerbestanden. 

Alle medewerkers van de huisartsenpraktijk die toegang hebben tot uw dossier, zijn gebonden aan hun beroepsgeheim, en met al uw gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

Om ook in de avond-, nacht- en weekenduren een optimale zorg te kunnen bieden, is het mogelijk dat uw medische gegevens tijdelijk ter inzage worden gegeven aan de dienstdoende huisarts. Als u niet wilt dat een waarnemende huisarts uw dossier kan inzien dan kunt u dit kenbaar maken bij uw huisarts. U kunt dan in overleg uw hele dossier of bepaalde gebeurtenissen afschermen voor inzage door anderen dan uw eigen huisarts.

Inzage
U heeft het recht uw gegevens te bekijken. Alleen informatie die anderen in vertrouwen aan de huisarts hebben gegeven mag u niet zien. Uw verzoek tot inzage, met een geldig legitimatiebewijs, kunt u kenbaar maken door een brief te sturen naar de huisartsenpraktijk.

Inloggen
Op de website is het mogelijk herhaalrecepten aan te vragen en afspraken in te plannen. Uw privacy is daarbij ons hoogste goed. We hebben dan ook de toegang tot het besloten, persoonlijke gedeelte van de website beperkt. U kunt daarom alleen toegang krijgen tot dit systeem wanneer u via de huisartsenpraktijk een persoonlijke toegangscode aanvraagt. Wij controleren dan of u in ons bestand staat. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van het aan hen toegewezen wachtwoord en andere relevante gegevens. Huisarts Amsterdam Oost is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet-geheimhouden van vorenbedoelde gegevens.

Wij hebben zoveel mogelijk inspanningen verricht om de toegang tot het systeem voor of door anderen dan de gebruiker tegen te gaan. Desondanks kan Huisarts Amsterdam Oost niet te allen tijde voorkomen dat derden zich toegang tot uw persoonlijke gegevens en de daarin opgenomen gegevens verschaffen. Noch Huisarts Amsterdam Oost, noch de websitebeheerder is aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voor gebruikers of derden voortvloeit.