Nieuws

Coronavirus

In verband met de corona-epidimie is tot nader order het inloop spreekuur omgezet in een afspraken spreekuur. U kunt bellen voor een afspraak.

Kom niet niet naar de praktijk zonder telefonisch contact vooraf!

 • Blijf thuis bij klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen met verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden).
  • U hoeft bij deze klachten niet getest te worden.
  • Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.
  • Bel de huisarts als u steeds zieker wordt of moeilijker ademt.
 • Bent u ouder dan 70, of heeft u een chronische ziekte? Bel dan direct uw huisarts of huisartsenpost als u:
  • koorts heeft (meer dan 38 graden)
  • en hoest of moeilijk ademt.
   Ga niet naar de huisarts toe.

Voor actuele informatie over het coronavirus kijkt u op www.thuisarts.nl  Bij vragen over het coronavirus bel u met 0800-1351.

Om de uitbreiding van het corona-virus tegen te gaan, geven wij onze patiënten op dit moment GEEN hand. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Coronavirus

Geschreven op 15 March 2020 door

In verband met de corona-epidemie is tot nader order het inloop spreekuur omgezet in een afspraken spreekuur. U kunt bellen voor een afspraak.
Lees verder ..

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Geschreven op 17 May 2018 door Huisarts H.W.A.J. Garretsen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. In dit artikel vindt u hier meer informatie over.
Lees verder ..

Klachten over de praktijk

Geschreven op 26 September 2017 door Huisarts H.W.A.J. Garretsen

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren, een goede klachtafhandeling hoort daarbij.
Lees verder ..

NHG Praktijkaccreditatie

Geschreven op 21 June 2017 door Huisarts H.W.A.J. Garretsen

Onze praktijk heeft samen met praktijk huisartsen vrolikstraat de NHG accreditatie verkregen.
Lees verder ..

Privacy Patiëntgegevens

Geschreven op 21 June 2017 door Huisarts H.W.A.J. Garretsen

Uiteraard is het van belang dat er goed met de privacy van patiënten wordt omgegaan. Wilt u weten hoe dat gebeurt en wat daarbij uw rechten zijn?
Lees verder ..